Gahura-Eopeii Laty Mery, CZ

Datum Místo konání výstavy Posuzovatel Třída Hodnocení
Date Show site Judge Class Judgement
12.12.2015 MVK Praha 4/17 Mrs.Lene Glem (DK) 9 Ex1 CAC